Εταιρική Εξυπηρέτηση

Εξυπηρέτηση μεταφορών για εταιρείες

Απαλλαγείτε από το κόστος εταιρικού αυτοκινήτου και αφήστε σε εμάς τις διαδρομές των υπαλλήλων και συνεργατών σας.
Κερδίστε έναν εξωτερικό υπάλληλο-οδηγό χωρίς κόστος ασφάλισης.

Εκμεταλλεύεται λογιστικά το  μηνιαίο τιμολόγιο χρέωσης.

Επιπλέον, παρέχουμε τη δυνατότητα για καθημερινή μετακίνηση προσωπικού από και προς τα γραφεία της εταιρείας σας.

Πιστωτικές κάρτες που δεχόμαστε